Vår hembygdsförening

Hembygdsföreningen är en av Hjärtums alla aktiva och engagerade föreningar, där vi har föreläsningar, utställningar och olika evenemang - både vid själva hembygdsgården, men även vid det fina soldattorpet Askerödsgården liksom vid spånhyveln. Dessutom finns ett fantastiskt hembygdsmuseum, som är öppet under Vägkyrkan, Hjärtumsfestivalen och vid förbokade grupper - läs mer under Sevärdheter & Upplevelser!
Vi har också som tradition att hälsa våren välkommen på Valborgsmässoafton med tal, sång och musik på kyrkbacken, därefter firar vi gudstjänst samt dricker kaffe i församlingshemmet. 
 
Hösten 1953 startade en studiecirkel om Hjärtumsbygden hemma hos Gösta och Kerstin Andersson i Torp. Som studiematerial användes Manfred Svenungssons bok "Hjärtum - en sockens beskrivning". Manfred Svenungsson deltog inte bara i studiecirkeln utan var även guide på de utflykter som man gjorde runt om i socknen. Studiecirkeln avslutades med en middag, då förslaget väcktes om att starta en hembygdsförening. På så vis startade Hjärtums Hembygdsförening den 23 maj 1954.

Föreningens ändamål var och är att föra det lokala kulturarvet vidare till kommande generationer, och att bevara ett sammanhang mellan det som har varit, nuet och framtiden. 

Vår önskan är att Hembygdsföreningen ska vara en angelägenhet för alla som bor i Hjärtumstrakten, och vi blir väldigt glada om du vill vara med och stötta vårt arbete genom att bli medlem och komma på våra arrangemang!
 
Årsavgiften är 150 kronor för enskild medlem och 200 kronor för en familj.
Man kan sätta in pengarna direkt på vårt postgiro, 11 81 29-6 eller bankgiro 5695-5263.
Skriv ditt namn på inbetalningskortet!
 
Du kan också kontakta oss för att få ett inbetalningskort, ring då Carl-Axel Carlstein på tel 0520-65 50 64 eller skriv till Hembygdsföreningen, Hjärtumsvägen 14, 463 75  HJÄRTUM.
 
(Foton: Carina Gran)
 

Kommentera inlägget här :