Föreningar & företag i bygden

Föreningar:
Askerödgården 
Hjärtumsgården
Hjärtums Fiber
Hjärtums Hembygdsförening
Hjärtums Idrottssällskap HIS
Hjärtums Jaktvårdsförening
Hjärtums Moppedrev
Inlands Torpe Biodlarförening
K.U.L i Hjärtum Ekonomiska förening (Kultur Utveckling Levandegöra), kontakt Mai Lundell, 0702-90 99 35, 2mailundell@gmail.com
Majblomman Hjärtum-Västerlanda 
Utby Vestens Byalag 
 
Församling:
Svenska Kyrkan i Hjärtum
 
Företag:
Antons Schakt
BRAVATEK AB (vatten & avlopp, minireningsverk, dräneringar, grävarbeten), tel 0707-709050, info@bravatek.se
Carpe Ventum (köttprodukter & skinn)
Hjärtums redovisningsbyrå, tel 070-655 01 81
Kikkuli Förlag
Libréns Bygg, tel 070 422 36 50
Makeriet Musikstudio & Konferens
MH Processpartner (mustning), tel 0739-93 33 71
Valdalens Djur & Natur
 
 
 

Kommentera inlägget här :